Działalność reklamowa i promocyjna

 

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną kampanii promocyjnych i marketingowych. Przygotowujemy umowy o realizację kampanii reklamowych, umowy z podwykonawcami, analizujemy przygotowane materiały reklamowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i brakiem naruszeń praw osób trzecich. Kancelaria oferuje również obsługę w zakresie przygotowania zasad przeprowadzenia oraz regulaminów konkursów, loterii promocyjnych i akcji promocyjnych.