Działalność ubezpieczeniowa

 

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w ocenie projektów wdrożenia produktów ubezpieczeniowych, zarówno grupowych jak i indywidualnych, w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz na życie. Analizujemy zgodność treści przygotowanych materiałów i rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa oraz proponujemy konstrukcje minimalizujące ryzyko prawne.

Kancelaria zapewnia także wsparcie prawne w procesie opracowywania ogólnych warunków ubezpieczenia, wzorów dokumentacji ubezpieczeniowej, a także negocjowania i zawierania umów ubezpieczenia grupowego oraz umów agencyjnych.