Ochrona informacji i danych osobowych

 

Doradztwo z zakresu prawa ochrony informacji i danych osobowych stanowi wiodący przedmiot działalności Kancelarii. Uwzględniając bogate doświadczenie prawników Kancelarii w tej dziedzinie prawa, oferowane usługi pozwalają na kompleksowe przygotowanie klientów do spełnienia wymagań stawianych im przez obowiązujące przepisy prawa. Prawnicy Kancelarii uczestniczą w projektowaniu formularzy i ankiet służących gromadzeniu danych osobowych, przygotowują wymagane prawem klauzule i oświadczenia, zapewniają niezbędne doradztwo w procesie przetwarzania danych osobowych oraz reprezentują klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz grup kapitałowych z sektora finansowego i telekomunikacyjnego. Kancelaria zapewnia także wsparcie prawne w procesie negocjowania i zawierania umów outsourcingowych, w szczególności obejmujących outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych, w tym w ramach przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, wymagających m.in. przekazywania danych osobowych za granicę.