Ochrona konkurencji i konsumenta

 

Kancelaria oferuje kompleksową analizę kampanii i systemów sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży wysyłkowej, a także działalności e-commerce, pod kątem zgodności z przepisami kształtującymi ochronę konsumentów, z uwzględnieniem szczególnych regulacji w zakresie kredytu konsumenckiego, a także ich zgodności z wymogami w zakresie uczciwej konkurencji. Analizujemy i oceniamy ryzyko naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz zasad uczciwej konkurencji. Proponujemy konstrukcje prawne ograniczające lub eliminujące zidentyfikowane ryzyka.

Zapewniamy reprezentację w sporach z konsumentami przed sądami powszechnymi, jak również w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.